אלוש (אתר מקראי)

אָלוּשׁ, אחת מתחנות בהן עצרו בני ישראל במסע במדבר לעבר ארץ ישראל. בני ישראל יצאו מדפקה עצרו באלוש, והמשיכו במסעם לרפידים.

מפה של נדודי בני ישראל משנת 1641

שמה מופיע בספר במדבר, פרק ל"ג, פסוקים י"ג-י"ד. לדעת חז"ל אלוש היא מדבר סין. בנוסח השומרונים לתורה מופיע השם אליש.[1] בתרגום השבעים ותרגום יונתן לתורה, מופיע השם אילוס (בתרגום ירושלמי: "אתר תקיף").[2]

למעט האזכור בספר במדבר שמו של האתר אינו מופיע בתנ"ך.

הגמרא בתלמוד בבלי, מסכת יומא, דף י', עמוד א' טוענת ש"ששי בנה אלוש".

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ש.א. ליונשאטם, אנציקלופדיה מקראית : אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו - כרך א', ירושלים, מוסד ביאליק, 1950, עמ' 333.
  2. ^ יעקב ליכט, פירוש על ספר במדבר: כ"ב -ל"ו, ירושלים, מאגנס, תשנ"ה, עמ' 156.


קודמת:
דפקה
נדודי בני ישראל במדבר הבאה:
רפידים